Floorsystems installeert drempelvoorzieningen en voorziet in diverse andere oplossingen die de mobiliteit voor mensen met een lichamelijke beperking vergemakkelijken. Oplossingen en middelen die het voor rolstoel-, rollator- en looprekgebruikers gemakkelijker maken zich in en buitenshuis te bewegen. Voor Floorsystems heb ik een sales-presentatiemap gemaakt met duidelijke antwoorden op de belangrijkste vragen: wie, wat en hoe. Daarvoor heb ik niet alleen de redactie gedaan, maar ook de coördinatie van de vormgeving en het drukwerk. Daarnaast heb ik de website geüpdatet. www.floorsystems.nl